Rekommendationer och indikatorer

Här kan du söka efter rekommendationer för sjukskrivning i försäkringsmedicinskt beslutsstöd och rekommendationer och indikatorer som ingår i nationella riktlinjer.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Kontakta oss på forsakringsmedicinskt.beslutsstod@socialstyrelsen.se