Nationella riktlinjer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på.

Du kan hitta och dela dina sökningar på webbplatsen under "Mina sökningar" längst upp till höger.

Stäng alla −

Nationella riktlinjer på socialstyrelsen.se

Har du frågor eller synpunkter om webbplatsen? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se.