Nationella riktlinjer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på.

Nationella riktlinjer på socialstyrelsen.se

Kontakta oss

Har du tekniska frågor eller synpunkter om webbplatsen? Mejla digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se