Rekommendationer och indikatorer

Här kan du söka efter rekommendationer för sjukskrivning i försäkringsmedicinskt beslutsstöd och rekommendationer och indikatorer som ingår i nationella riktlinjer.

Webbplatsen stängs ner våren 2024

Den här webbplatsen kommer att stängas ned under våren 2024. Har du synpunkter på nedstängningen av webbplatsen, eller annan input som rör hur Nationella riktlinjer och indikatorbeskrivningar bör tillgängliggöras digitalt, mejla nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se och ange ”ROI” i ämnesraden.

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd kommer att flyttas till en ny webbplats och Nationella riktlinjer når du på socialstyrelsen.se. 
 

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om nationella riktlinjer och indikatorer? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Kontakta oss på forsakringsmedicinskt.beslutsstod@socialstyrelsen.se