Rekommendationer och indikatorer

Här kan du söka efter rekommendationer för sjukskrivning i försäkringsmedicinskt beslutsstöd och rekommendationer och indikatorer som ingår i nationella riktlinjer.

På denna webbplats finns nationella riktlinjer för demenssjukdom, depression och ångestsyndrom, endometrios, epilepsi, stroke, schizofreni och prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor och psoriasis. 

Övriga nationella riktlinjer finns på socialstyrelsen.se

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om nationella riktlinjer och indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se 

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Kontakta oss på forsakringsmedicinskt.beslutsstod@socialstyrelsen.se