Om Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd innehåller rekommendationer om bedömning av arbetsförmåga för olika diagnoser. De övergripande principerna har ersatts av det Nationella kunskapsstödet Hälso- och sjukvårdens arbete med sjukskrivning och rehabilitering. Mer om kunskapsstödet Hälso- och sjukvårdens arbete med sjukskrivning och rehabilitering

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss