Övergripande principer för sjukskrivning

De övergripande principerna har ersatts av det Nationella kunskapsstödet Hälso- och sjukvårdens arbete med sjukskrivning och rehabilitering. Läs mer om detta här.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om nationella riktlinjer och indikatorer? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Kontakta oss på forsakringsmedicinskt.beslutsstod@socialstyrelsen.se