Om indikatorer

I arbetet med nationella riktlinjer tar vi fram indikatorer för att kunna följa upp hur riktlinjerna tillämpas och påverkar praxis. Indikatorerna kan också användas för att följa utvecklingen och mäta kvaliteten i vården och omsorgen.

Indikatorerna speglar framför allt de viktigaste rekommendationerna i de nationella riktlinjerna. Men vissa indikatorer speglar även vårdresultat som bedöms vara viktiga att följa över tid.

Mer övergripande information om indikatorer i nationella riktlinjer finns på Socialstyrelsen.se.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se