Om nationella riktlinjer

Nationella riktlinjer är ett stöd för dem som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Målet med riktlinjerna är att bidra till att patienter och klienter får en god vård och omsorg.

Mer övergripande information om vad nationella riktlinjer är finns på Socialstyrelsen.se.

Där finns också information om hur nationella riktlinjer kan användas, hur de tas fram och om perspektiv, jäv och internationella aspekter samt hur vi jobbar med bevakning och uppdatering, utvärdering, målnivåer och indikatorer.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om rekommendationer? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se