Indikatorer

Här finns indikatorer för att följa upp hur nationella riktlinjer används och påverkar praxis i vården och omsorgen. Indikatorerna speglar framför allt de viktigaste rekommendationerna i riktlinjerna, men även vårdresultat som bedöms vara viktiga att följa över tid.

Filter

Filterkategori för Indikatortyp

Fler filter

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se