Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd består av två delar. Den ena är övergripande principer för sjukskrivning, den andra rekommendationer om bedömning av arbetsförmåga för olika diagnoser. 

Information om sjukskrivning med anledning av coronavirus covid-19

För information om när en person ska vara hemma och undvika sociala kontakter vid symtom som snuva, hosta eller feber hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten.

Regeringen har föreslagit att ta bort kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden vilket innebär att den som är sjuk kommer kunna vara hemma från jobbet i upp till 14 dagar utan läkarintyg. De nya reglerna tillämpas från den 13 mars men beslutas den 7 april. 

Läs mer hos Regeringen 

Undantag från krav på läkarintyg

Åtgärder inom sjukförsäkringen med anledning av corona


Reglerna för socialförsäkringsförmåner exempelvis sjukpenning påverkas av den nuvarande situationen. Försäkringskassan har bland annat meddelat att det inte behövs något läkarintyg för de första 21 dagarna i ett sjukfall. 

Läs mer hos Försäkringskassan

Coronaviruset – det här gäller

Beslut om vad som gäller utan läkarintyg


Det har även aviserats om att krav på läkarintyg för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program ska avskaffas tillfälligt. 

Läs mer hos Arbetsförmedlingen

Det här vet vi om coronaviruset som berör dig som är arbetssökande

Ny förordning gällande ersättning till riskgrupper och anhöriga till riskgrupper

Viss sjukpenning i förebyggande syfte kan ges till den person som tillhör en riskgrupp och som helt eller delvis avstår från förvärvsarbete för att undvika att smittas av covid-19.

Viss smittbärarpenning kan ges till vissa närstående som helt eller delvis avstår från förvärvsarbete för att undvika att han eller hon smittar en person som tillhör en riskgrupp. 
De nya ersättningarna gäller från den 1 juli till den 30 september 2020. 

Läs mer hos Försäkringskassan om villkoren för att beviljas ersättningarna

Läs mer hos Regeringen om ersättning till riskgrupper samt vissa anhöriga och föräldrar

Situationen kan förändras snabbt med anledning av det nya viruset och flera förändringar kan komma att genomföras med kort varsel.

Sjukskrivning och friskskrivning vid covid-19

I Försäkringsmedicinskt beslutsstöd hittar du övergripande principer för sjukskrivningsprocessen samt vägledning för bedömning av arbetsförmåga vid olika diagnoser. Under rubriken Infektionssjukdomar nedan hittar du nu vägledning för bedömning av arbetsförmåga vid covid-19 efter intensivvård med respiratorbehandling (9 juni).


Försäkringsmedicinskt beslutsstöd för rörelseorganens sjukdomar - del 1, remissversion

Nu finns en remissversion publicerad för rörelseorganens sjukdomar. Det försäkringsmedicinska beslutsstödet innehåller vägledning för sjukskrivningsprocessen för rörelseorganens sjukdomar. Beslutsstödet är den första uppdateringen av rörelseorganens sjukdomar och gäller de inflammatoriska reumatiska sjukdomarna ankyloserande spondylit (axial spondylartrit), höft- och knäartros, psoriasisartrit och reumatoid artrit. Beslutsstödet vänder sig framför allt till dig inom hälso- och sjukvården och Försäkringskassans tjänstemän.

Läs mer om remissversionen


Tänk på detta när du använder det försäkringsmedicinska beslutsstödet

Rekommendationer om sjukskrivningstider i beslutsstödet är framtaget utifrån hur förslag på hur lång tid som en läkare behöver sjukskriva en patient(utfärda läkarintyg). I normala fallet är det från 8:e sjukdagen. Beslutsstöden är inte uppdaterade utifrån att tiden utan krav på läkarintyg tillfälligt har förlängts. Sjukskrivningstiderna kan även bli längre än de rekommenderade tiderna på grund av att tillgången till vård för tillstånd som inte är akuta kan bli begränsad.

Sök i Socialstyrelsens rekommendationer 

Här kan du söka i Socialstyrelsens rekommendationer för sjukskrivning utifrån sjukdomar och tillstånd. Rekommendationerna är inte regler, utan vägledning. Bedömningen av en persons arbetsförmåga ska alltid vara individuell och utgå ifrån individens unika förutsättningar.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss