Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd består av två delar. Den ena är övergripande principer för sjukskrivning, den andra rekommendationer om bedömning av arbetsförmåga för olika diagnoser. 

Information om sjukskrivning med anledning av coronavirus covid-19

För information om när en person ska vara hemma och undvika sociala kontakter vid symtom som snuva, hosta eller feber hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten.

Regeringen har föreslagit att ta bort kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden vilket innebär att den som är sjuk kommer kunna vara hemma från jobbet i upp till 14 dagar utan läkarintyg. De nya reglerna tillämpas från den 13 mars men beslutas den 7 april. 

Läs mer hos Regeringen 

Undantag från krav på läkarintyg

Åtgärder inom sjukförsäkringen med anledning av corona


Reglerna för socialförsäkringsförmåner exempelvis sjukpenning påverkas av den nuvarande situationen. Försäkringskassan har bland annat meddelat att det inte behövs något läkarintyg för de första 21 dagarna i ett sjukfall. 

Läs mer hos Försäkringskassan

Coronaviruset – det här gäller

Beslut om vad som gäller utan läkarintyg


Det har även aviserats om att krav på läkarintyg för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program ska avskaffas tillfälligt. 

Läs mer hos Arbetsförmedlingen

Det här vet vi om coronaviruset som berör dig som är arbetssökande


Tänk på detta när du använder det försäkringsmedicinska beslutsstödet

Här kan du söka i Socialstyrelsens rekommendationer för sjukskrivning utifrån sjukdomar och tillstånd. Rekommendationerna är inte regler, utan vägledning. Bedömningen av en persons arbetsförmåga ska alltid vara individuell och utgå ifrån individens unika förutsättningar.

Situationen kan förändras snabbt med anledning av det nya viruset och flera förändringar kan komma att genomföras med kort varsel.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss