Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd består av två delar. Den ena är övergripande principer för sjukskrivning, den andra delen  innehåller vägledning för bedömning av arbetsförmåga för olika diagnoser. 

Information om sjukskrivning med anledning av coronavirus covid-19

För information om när en person ska vara hemma och undvika sociala kontakter vid symtom som snuva, hosta eller feber hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten.

Regeringen har tagit bort kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden vilket innebär att den som är sjuk kommer kunna vara hemma från jobbet i upp till 14 dagar utan läkarintyg. Reglerna gäller till och med den 31 december 2020.

Läs mer hos Regeringen 

Undantag från krav på läkarintyg

Åtgärder inom sjukförsäkringen med anledning av corona


Reglerna för socialförsäkringsförmåner exempelvis sjukpenning påverkas av den nuvarande situationen. På Försäkringskassans hemsida kan du läsa vilka regler som gäller för bland annat läkarintyg. 

Coronaviruset – det här gäller

Regeringen har även beslutat att ta bort kravet på läkarintyg efter sjunde dagen för personer som har aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning. 

Läs mer hos Arbetsförmedlingen

Det här vet vi om coronaviruset som berör dig som är arbetssökande

Situationen kan förändras snabbt med anledning av covid-19 och flera förändringar kan komma att genomföras med kort varsel.

Sjukskrivning och friskskrivning vid covid-19

I Försäkringsmedicinskt beslutsstöd hittar du övergripande principer för sjukskrivningsprocessen samt vägledning för bedömning av arbetsförmåga vid olika diagnoser. Under rubriken Infektionssjukdomar nedan hittar du nu vägledning för bedömning av arbetsförmåga vid covid-19 efter intensivvård med respiratorbehandling (9 juni).


Försäkringsmedicinskt beslutsstöd för rörelseorganens sjukdomar, del 1

Nu finns en slutversion av försäkringsmedicinskt beslutsstöd publicerad för rörelseorganens sjukdomar. Det är den första delen av uppdateringen av rörelseorganens sjukdomar och gäller de inflammatoriska reumatiska sjukdomarna ankyloserande spondylit (axial spondylartrit), höft- och knäartros, psoriasisartrit och reumatoid artrit. Uppdatering av resterande diagnoser inom rörelseorganens sjukdomar påbörjas 2021. Beslutsstödet vänder sig framför allt till dig inom hälso- och sjukvården och Försäkringskassans tjänstemän.

Tänk på detta när du använder det försäkringsmedicinska beslutsstödet

Rekommendationer om sjukskrivningstider i beslutsstödet är framtaget utifrån hur förslag på hur lång tid som en läkare behöver sjukskriva en patient(utfärda läkarintyg). I normala fallet är det från 8:e sjukdagen. Beslutsstöden är inte uppdaterade utifrån att tiden utan krav på läkarintyg tillfälligt har förlängts. Sjukskrivningstiderna kan även bli längre än de rekommenderade tiderna på grund av att tillgången till vård för tillstånd som inte är akuta kan bli begränsad.

Sök i Socialstyrelsens rekommendationer 

Här kan du söka i Socialstyrelsens rekommendationer för sjukskrivning utifrån sjukdomar och tillstånd. Rekommendationerna är inte regler, utan vägledning. Bedömningen av en persons arbetsförmåga ska alltid vara individuell och utgå ifrån individens unika förutsättningar.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss