Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd består av två delar. Den ena är övergripande principer som gäller för sjukskrivning generellt och den andra innehåller rekommendationer om bedömning av arbetsförmåga för olika diagnoser. 

Information om tillfälliga ersättningar på grund av coronaviruset

På Försäkringskassans hemsida hittar du information om tillfälliga ersättningar på grund av coronaviruset och vilka krav som finns på läkarintyg vid smittbärarpenning och vid sjukskrivning. 

Läs mer hos Försäkringskassan:

Coronaviruset – det här gäller 

Coronaviruset – för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården 

 

Sök i Socialstyrelsens rekommendationer 

Här kan du söka i Socialstyrelsens rekommendationer för sjukskrivning utifrån sjukdomar och tillstånd. Rekommendationerna är inte regler, utan vägledning. Bedömningen av en persons arbetsförmåga ska alltid vara individuell och utgå ifrån individens unika förutsättningar.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss