Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd består av två delar. Den ena är övergripande principer för sjukskrivning, den andra delen  innehåller vägledning för bedömning av arbetsförmåga för olika diagnoser. 

Tänk på detta när du använder det försäkringsmedicinska beslutsstödet under pandemin

Reglerna gällande exempelvis krav på läkarintyg har tillfälligt förändrats under pågående pandemi. Däremot är inte beslutsstöden uppdaterade utifrån dessa tillfälliga ändringar av krav på läkarintyg.

Mer information om regler för sjukpenning och andra socialförsäkringsförmåner hos Försäkringskassan
 

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd för covid-19

Under rubriken Infektionssjukdomar nedan hittar du nu vägledning för bedömning av arbetsförmåga vid covid-19, (inklusive de patienter som fått intensivvård med respiratorbehandling) och postinfektiöst tillstånd efter covid-19 (publicerade 11 februari). 

I dagsläget innehåller beslutsstöden information om symtom, prognos, funktionsnedsättningar, aktivitetsbegränsningar, information om rehabilitering och försäkringsmedicinsk information. Vid nästa uppdatering kommer vägledning för sjukskrivning för de båda diagnoserna att publiceras. 

Information om vilka ICD-10-koder som ska användas för covid-19 hittar du här. 

 

Sök i Socialstyrelsens rekommendationer 

Här kan du söka i Socialstyrelsens rekommendationer för sjukskrivning utifrån sjukdomar och tillstånd. Rekommendationerna är inte regler, utan vägledning. Bedömningen av en persons arbetsförmåga ska alltid vara individuell och utgå ifrån individens unika förutsättningar.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss