Tillgänglighetsredogörelse

Socialstyrelsen står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga och förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om någon del av webbplatsen inte är tillgänglig för dig kan du meddela oss. Du kan kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kan du meddela oss nedan.

Formulär på socialstyrelsen.se för att rapportera brister i tillgänglighet

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta 
Myndigheten för digital förvaltning
och påtala det. 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.. 

Oskäligt betungande anpassning

Socialstyrelsen hänvisar till undantag för oskäligt betungande anpassning enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för följande tillgänglighetsbrister:

 • Mindre brister vad gäller kontraster.
 • Det finns en dropdownlista som inte går att ändra med tangentbord och skärmläsare.
 • Det finns visuellt dold text i en tom länk.
 • Fokusmarkering syns inte alltid.
 • Sidomladdning sker direkt vid kryss i kryssrutan.
 • Text som visuellt har en rubrikliknande roll är kodade som strong.
 • Tabell som inte är kodad som tabell.
 • Visuella fel förekommer vid interaktion.
 • Det finns innehåll som inte ligger i landmarks.
 • Flera nav-element som saknar benämning.
 • Det finns felaktig aria-kodning och varningar vid validering.
 • Det finns grafik som ser ut som text, som inte matchar det som presenteras av hjälpmedel.

Anledningen är att webbplatsen kommer att göras om helt under hösten 2022, och att granskning och åtgärder av eventuella brister innan detta bedöms kräva orimligt stora resurser i förhållande till nytta, med tanke på att ingen användare än så länge rapporterat in några brister.

Om du på grund av detta har svårt att nyttja vår digitala service så tveka inte att höra av sig så ska vi försöka hjälpa dig att få den digitala service du har rätt till.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har endast gjort en enklare manuell granskning med tanke på att webbplatsen snart ska byggas om.

 

Redogörelsen uppdaterades senast den 31 augusti 2022.

 

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om nationella riktlinjer och indikatorer? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Kontakta oss på forsakringsmedicinskt.beslutsstod@socialstyrelsen.se