Tillgänglighetsredogörelse

Socialstyrelsen står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga och förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om någon del av webbplatsen inte är tillgänglig för dig kan du meddela oss. Du kan kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kan du meddela oss nedan.

Formulär på socialstyrelsen.se för att rapportera brister i tillgänglighet

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta 
Myndigheten för digital förvaltning
och påtala det. 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Bristande förenlighet med lagkraven

Vi är tyvärr försenade vad gäller granskning och åtgärder, och kommer att ta tag i detta så fort vi kan. Om du på grund av detta har svårt att nyttja vår digitala service så tveka inte att höra av sig så ska vi försöka hjälpa dig att få den digitala service du har rätt till.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning och är medvetna om att webbplatsen har tillgänglighetsbrister som vi inte kan specificera i detalj. Vi har inte gjort en oberoende granskning av webbplatsen.

Redogörelsen uppdaterades senast den 24 september 2020.

 

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om nationella riktlinjer och indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se 

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Kontakta oss på forsakringsmedicinskt.beslutsstod@socialstyrelsen.se