Indikatorer

Här finns indikatorer för att följa upp hur nationella riktlinjer används och påverkar praxis i vården och omsorgen. Indikatorerna speglar framför allt de viktigaste rekommendationerna i riktlinjerna, men även vårdresultat som bedöms vara viktiga att följa över tid.

Filter

Filterkategori för Riktlinjeområde
Filterkategori för Indikatorområde
Filterkategori för Indikatortyp

Fler filter

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se