Vuxna som förlorat tandimplantat orsakat av periimplantit

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2021-09-28

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård tandvård

Indikatortyp

resultat

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

tandvård

Riktlinjeområde

tandvård

Mått

Andel vuxna som förlorat ett eller flera tandimplantat på grund av periimplantit
Enhet: Procent.

Syfte

Indikatorn är ett mått på antalet tandimplantat som förloras på grund av infektioner i de omgivande vävnaderna. Tandimplantat som förloras är en belastning för individen och för samhället. Indikatorn följer sjukdomsutveckling och redovisas på individnivå.

Önskvärt värde

lågt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Socialstyrelsens tandhälsoregister.

Felkällor

Tandimplantat kan tas bort utan att diagnosen periimplantit registreras.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se