Vuxna som förlorat tand orsakat av sjukdom

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2021-09-28

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård tandvård

Indikatortyp

resultat

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

tandvård

Riktlinjeområde

tandvård

Mått

Andel vuxna som förlorat en eller flera tänder orsakat av sjukdom.
Enhet: Procent.

Syfte

Tandförlust pga. sjukdom är ett mått för eftersatt tandvård eller ett behov av tandvård som inte tillgodosetts.

Önskvärt värde

lågt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Socialstyrelsens tandhälsoregister

Felkällor

En diagnos registreras per åtgärd per tand.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se