Vuxna som fått kvalificerat rådgivande samtal vid munsjukdom eller besvär

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2021-09-28

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård tandvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

tandvård

Riktlinjeområde

tandvård

Mått

Andel personer med munsjukdom och besvär som får åtgärden kvalificerat rådgivande samtal. Redovisas för 1.käkfunktionsstörning, 2 karies, 3. parodontit
Enhet: Procent.

Syfte

Kvalificerat rådgivande samtal är en åtgärd som anknyter till tandvårdens ansvar att involvera patienten i sitt hälsotillstånd. Patientens delaktighet i den egna vården är viktig och en förutsättning för en god munhälsa.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Socialstyrelsens tandhälsoregister.

Felkällor

Underrapportering av åtgärden till tandhälsoregistret. Åtgärden behöver kunna följas på ett bättre sätt med hjälp av TLVs koder så att det går att specificera varför åtgärden genomfördes.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se