Vuxna som får munhälsobedömning eller nödvändig tandvård

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2021-09-28

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård tandvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

tillgänglig jämlik

Indikatorområde

tandvård

Riktlinjeområde

tandvård

Mått

Andel vuxna bland de som har rätt till munhälsobedömning och nödvändig tandvård som utnyttjat regionernas tandvårdsstöd.
Enhet: Procent.

Syfte

Äldre, sjuka och funktionshindrade med ett stort behov av personlig omvårdnad omfattas av regionernas tandvårdsstöd. Regionerna svarar för att alla som omfattas av stöden erbjuds munhälsobedömning eller nödvändig tandvård vid behov.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Socialstyrelsens tandhälsoregister. Registerdata från regionerna sammanställs av SKR

Felkällor

Alla personer som omfattas av tandvårdsstödet är inte identifierade. Det finns ett visst bortfall i regionernas inrapportering till tandhälsoregistret om antal personer som erhållit nödvändig tandvård. Bortfallet beräknas till ca 20 procent. Socialstyrelsens tandhälsoregister innehåller inte uppgifter om munhälsobedömningar.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se