Vuxna med periimplantit som får behandling

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2021-09-28

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård tandvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

tandvård

Riktlinjeområde

tandvård

Mått

Andel vuxna med periimplantit per åldersgrupp som får behandling för periimplantit.
Enhet: Procent.

Syfte

Indikatorn beskriver omfattning och typ av behandling för periimplantit. Det är viktigt med en tidig diagnos och en effektiv behandling för att minska framtida behandlingsbehov och lidande för personer som drabbas av periimplantit.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Svenskt kvalitetsregister för Karies och Parodontit, SKaPa.

Felkällor

Extrahering av tandimplantat på grund av periimplantit registreras som utebliven behandling av periimplantit. Rapportering till register kan innehålla felaktigheter.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se