Uppföljning efter TIA

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2018-03-28

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

hjärt- kärlsjukdom

Riktlinjeområde

stroke

Mått

Andel sjukhusvårdade fall av TIA (Transitorisk Ischemisk Attack) som fått uppföljning inom den öppna specialiserade vården 1-3 månader efter utskrivning.
Enhet: Procent.

Syfte

TIA är en snabb övergående tillfällig syrebrist i något av hjärnans blodkärl. TIA ökar risken för stroke. Patienter som genomgått TIA bör följas upp med en multidisciplinär bedömning i syfte att optimera omhändertagandet i den postakuta fasen genom att kunna upptäcka sena komplikationer och ta ställning till den sekundärpreventiva behandlingens fortsättning. Utredning och adekvat behandling minskar risken för stroke.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Uppgifter om TIA: Riksstroke. Uppgifter om återbesök: Patientregistret (Socialstyrelsen). Datakälla är inte komplett, det saknas kopplade åtgärdskoder för enhetlig registrering.

Felkällor

Osäker täckningsgrad för TIA i Riksstroke. Det är inte möjligt att särskilja återbesök från läkarbesök av andra anledningar. I vissa landsting erbjuds återbesök hos andra yrkesprofessioner vilket inte fångas av denna indikator.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid stroke. 

Rekommendationer

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se