Tillgång till sexologiskt kompetent behandlare

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2019-09-17

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

struktur

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad individanpassad tillgänglig

Indikatorområde

sjukdomar i urin- och könsorganen

Riktlinjeområde

endometrios

Mått

Andelen av verksamheter med akut endometriosvård som har tillgång till sexologiskt kompetent behandlare, med kompetens att behandla sexuell dysfunktion hos personer med endometrios.
Enhet: Procent.

Syfte

Vid endometrios är till exempel djup samlagssmärta ett vanligt symtom, vilket kan påverka den sexuella funktionen negativt. Smärta kan innebära en risk för utveckling av rädsla och undvikande beteende. En förutsättning för att personer med endometrios ska kunna nå en bra sexuell hälsa är att samlagssmärta eller annan sexuell dysfunktion ska minska eller försvinna. Konsultation av sexologiskt kompetent behandlare innebär bedömning och behandling enskilt eller tillsammans med partnern. Åtgärden kan leda till förbättrad sexuell funktion och ökad livskvalitet.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Utvecklingsindikator. Datakälla finns inte. Enkät till kvinnokliniker vid sjukhus.

Felkällor

Potentiella felkällor: Låg svarsfrekvens på enkät till klinikerna.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid endometrios

Rekommendationer

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se