Suicid och dödsfall med oklar avsikt

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2017-12-13

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

resultat

Kvalitetsområde

säker kunskapsbaserad

Indikatorområde

psykiska sjukdomar och beteendestörningar

Riktlinjeområde

depression och ångestsyndrom

Mått

Antal döda i dödsorsaken suicid och dödsfall med oklar avsikt.
Enhet: Antal per 100 000 i befolkningen.

Syfte

Dödlighet i suicid är ett viktigt mått att följa över tid. Indikatorn är intressant såväl ur ett professionsperspektiv som ur ett styrnings- och ledningsperspektiv.

Önskvärt värde

lågt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Dödsorsaksregistret vid Socialstyrelsen, samt befolkningsstatistik från SCB. Nationell datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Brister i dödsorsakskodningen. Kodningsrutiner kan variera över tid.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. 

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se