Rutin för smärtlindring vid akuta vårdbesök

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2019-09-17

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

struktur

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad säker individanpassad tillgänglig

Indikatorområde

sjukdomar i urin- och könsorganen

Riktlinjeområde

endometrios

Mått

Andelen av verksamheter med akut endometriosvård som har en skriftlig rutin för smärtlindring vid akuta vårdbesök av personer med endometrios och akuta smärtskov.
Enhet: Procent.

Syfte

En person med endometrios som söker akut vård på grund av svår smärta befinner sig i en utsatt situation. Smärtan i sig kan ge upphov till ångest och oro, samtidigt som personen kan få fysiska symtom som muskelkramper, illamående, kräkning och svimning. Det är då betydelsefullt att erbjuda tillfällig snabb och effektiv smärtlindring i form av morfin och andra smärtstillande läkemedel. Andra smärtstillande och ångestdämpande insatser kan också behövas. Dessutom är det viktigt med ett respektfullt och lyhört bemötande av patienten. En lokalt utarbetad rutin för hantering av den akuta smärtan kan, utöver att ge smärt- och ångestlindring till patienten, även vägleda tjänstgörande personal.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Utvecklingsindikator. Datakälla finns inte. Enkät till kvinnokliniker vid sjukhus.

Felkällor

Potentiella felkällor: Låg svarsfrekvens på enkät till klinikerna.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid endometrios

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se