Rökning

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2018-09-26

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

resultat

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

psykiska sjukdomar och beteendestörningar

Riktlinjeområde

schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Mått

Andel av personer med diagnosen schizofreni och schizofreniliknande tillstånd som röker så gott som dagligen.
Enhet: Procent.

Syfte

Rökning är vanligare bland personer med diagnosen schizofreni. Enligt Socialstyrelsens rekommendationer bör hälso- och sjukvården erbjuda läkemedelsinterventioner för att främja rökreduktion och rökfrihet till personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd som röker. Det är viktigt att följa och vidta åtgärder så att personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd har samma gynnsamma utveckling när det gäller rökfrihet som övrig befolkning.

Önskvärt värde

lågt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Kvalitetsregistret för psykosvård, PsykosR. Utvecklingsindikator.

Felkällor

Låg täckningsgrad i PsykosR och internt bortfall.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se