Läkemedelsbehandling för att främja rökreduktion och rökfrihet

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2018-09-26

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

psykiska sjukdomar och beteendestörningar

Riktlinjeområde

schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Mått

Andel som behandlats med vareniklin, nikotinläkemedel och bupropion bland personer med diagnosen schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, samt i totalbefolkningen.
Enhet: Procent.

Syfte

Rökning är vanligare hos personer med diagnosen schizofreni. Studier har visat att kring hälften av patienterna röker. Andelen bland personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd som får läkemedelsbehandling för att främja rökreduktion bör vara högre än i befolkningen i övrigt. Läkemedelsinterventioner har visat effekt i vetenskapliga studier i form av minskat rökande. Enligt Socialstyrelsens rekommendationer bör hälso- och sjukvården erbjuda läkemedelsinterventioner för att främja rökreduktion och rökfrihet till personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd som röker (prioritet 2).

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Patientregistret och läkemedelsregistret (Socialstyrelsen), samt befolkningsstatistik från Statistiska Centralbyrån (SCB). Datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Läkemedel för tobaksreduktion redovisas för samtliga och inte enbart för rökare (då uppgifter om rökning saknas i nationella hälsodataregister och befolkningsregister). Personer med diagnosen schizofreni och schizofreniliknande tillstånd som inte vårdats i specialiserad vård under studerad tidsperiod ingår inte i redovisningen.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se