Kognitiv beteendeterapi, PsykosR

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2018-09-26

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

psykiska sjukdomar och beteendestörningar

Riktlinjeområde

schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Mått

Andel av personer med diagnosen schizofreni och schizofreniliknande tillstånd med kvarstående psykossymtom som fått behandling med kognitiv beteendeterapi.
Enhet: Procent.

Syfte

Behandling med kognitiv beteendeterapi har i vetenskapliga studier visats ge effekt på både positiva och negativa psykossymtom, samt ha gynnsam effekt på generell psykisk hälsa. Åtgärden bedöms som kostnadseffektiv. Hälso- och sjukvården bör enligt Socialstyrelsens rekommendation erbjuda kognitiv beteendeterapi till personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd och kvarstående psykossymtom (prioritet 2).

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Kvalitetsregistret för psykosvård, PsykosR. Utvecklingsindikator.

Felkällor

Låg täckningsgrad i PsykosR. Internt bortfall innebär att det kan vara problem med att selektera personer med kvarstående psykossymptom.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se