Inskolning för små barn med behandlingsrädsla eller behandlingsomognad

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2021-09-28

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård tandvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

tandvård

Riktlinjeområde

tandvård

Mått

Andel tandvårdskliniker som arbetar systematiskt med inskolning i tandvården med metoden Tell-Show-Do för små barn med behandlingsrädsla eller behandlingsomognad (1-5 år).
Enhet: Procent.

Syfte

För barn (1-5 år) med tandvårdsrädsla/behandlingsomognad, ökar metoden Tell-Show-Do möjligheten att genomföra undersökning och behandling.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Enkät till tandvårdskliniker som är verksamma i barn- och ungdomstandvården.

Felkällor

Enkäter kan ha låg svarsfrekvens.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se