Förekomst av parodontit hos vuxna

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2021-09-28

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård tandvård

Indikatortyp

resultat

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

tandvård

Riktlinjeområde

tandvård

Mått

Andel vuxna med parodontit bland de som genomgått en fullständig undersökning.
Enhet: Procent.

Syfte

Parodontalt friska individer är ett av målen för god munhälsa. Indikatorn är ett mått på individens intresse och förutsättningar (egenvård, rökning, hereditet, funktionshinder och sjukdomar) för att behålla parodontalt friska vävnader, sammantaget med tandvårdens förmåga att förebygga och förhindra uppkomsten av parodontit.

Önskvärt värde

lågt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Svenskt kvalitetsregister för Karies och Parodontit, SKaPa.

Felkällor

Bristande registrering av framförallt blödningar vid sondering. Rapportering till register kan innehålla felaktigheter.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se