Dödlighet bland personer som vårdats inom psykiatrisk vård för depression eller ångestsyndrom

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2017-12-13

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

resultat

Kvalitetsområde

säker kunskapsbaserad

Indikatorområde

psykiska sjukdomar och beteendestörningar

Riktlinjeområde

depression och ångestsyndrom

Mått

Relativ jämförelse av andel avlidna bland personer som vårdats inom psykiatrin för depression eller ångestsyndrom, jämfört med andel avlidna i hela befolkningen.
Enhet: Kvot.

Syfte

Personer som har fått psykiatrisk vård har avsevärt högre dödlighet än befolkningen i allmänhet. Dödlighet bland personer med psykisk sjukdom är ett viktigt mått att följa över tid. Indikatorn är intressant såväl ur ett professionsperspektiv som ur ett styrnings- och ledningsperspektiv.

Önskvärt värde

lågt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Patientregistret och dödsorsaksregistret vid Socialstyrelsen samt befolkningsstatistik från SCB. Nationell datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Endast uppgifter från läkarbesök i den specialiserade psykiatriska vården. Brister i diagnosregistrering och dödsorsakskodning.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. 

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se