Bedömning av risk för munsjukdom hos barn och vuxna

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2021-09-28

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård tandvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad effektiv

Indikatorområde

tandvård

Riktlinjeområde

tandvård

Mått

Andel barn och vuxna bland de som besökt tandvården som fått en strukturerad riskbedömning.
Enhet: Procent.

Syfte

Enligt tandvårdslagen ska patienten ges en god och säker vård som är anpassad efter patientens behov. Individuell riskbedömning av risk för munsjukdom är därför en viktig utgångspunkt för all tandvård och en förutsättning för att insatser sätts in i rätt tid. Data om riskbedömning måste registreras i journalen på ett strukturerat och likvärdigt sätt.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Svensk Kvalitetsregister för Karies och Parodontit, SKaPa.

Felkällor

Riskbedömningar registreras inte på ett likvärdigt sätt. SKaPa innehåller inte data från stora delar av privattandvården vilket betyder att uppgifter om vuxna patienter saknas i relativt stor utsträckning. SKaPa har dock mycket god täckning av tandvården för barn- och unga.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se