Barn och vuxna som har avstått från att söka tandvård trots behov

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2021-09-28

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård tandvård

Indikatortyp

resultat

Kvalitetsområde

jämlik

Indikatorområde

tandvård

Riktlinjeområde

tandvård

Mått

Andel av befolkningen som ansett sig vara i behov av tandvård men ändå har avstått.
Enhet: Procent.

Syfte

I en jämlik tandvård bör vårdutnyttjande motsvaras av behov. Indikatorn visar i vilken omfattning det förekommer att individer avstår vård trots behov

Önskvärt värde

lågt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Folkhälsomyndighetens befolkningsenkät Hälsa på Lika villkor. SCB befolkningsenkät Undersökningar av levnadsförhållandena (ULF/Silc). Alternativa datakällor som Patientenkät från SKR kan användas för 12-åringar men är för närvarande under utveckling.

Felkällor

Befolkningsenkäter har ofta låg svarsfrekvens. Orsaken till att man avstått att söka vård kan vara ett medvetet och fritt val.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se