Återkommande uppföljning och neurologisk bedömning av läkare

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2018-05-24

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

sjukdomar i nervsystemet

Riktlinjeområde

epilepsi

Mått

Andelen personer med epilepsi som får återkommande uppföljning hos läkare inom specialistvården inom relevant tid.
Enhet: Procent.

Syfte

Återkommande uppföljning för personer med epilepsi ökar förutsättningarna för korrekt behandling och ger individen en ökad trygghet. Åtgärden behöver anpassas efter individen, men innebär bland annat genomgång av anfallsfrekvens och biverkningar av epilepsimedicin, information om epilepsi, samt graviditets- och säkerhetsaspekter. Under de första fem åren är det viktigt att uppföljningen sker regelbundet, det vill säga minst årligen för vuxna och minst två gånger om året för barn och ungdomar. Barn under 2 år kan behöva följas upp tätare. Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör hälso- och sjukvården erbjuda återkommande uppföljning och neurologisk bedömning av läkare med erfarenhet av och aktuell kunskap om epilepsi till barn, ungdomar och vuxna med epilepsi.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Patientregistret, Socialstyrelsen. Nationell data finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

I patientregistret går det att registrera vårdkontakter på verksamhetsområdet neurologi, men ungefär hälften av landstingen använder inte denna verksamhetskod. Med anledning av detta baseras indikatorn på data från samtliga öppenvårdsverksamheter. Besök inom primärvården ingår inte.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid epilepsi

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se