Återinskrivning inom 14 respektive 28 dagar efter vård för depression eller ångestsyndrom

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2017-12-13

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

säker kunskapsbaserad

Indikatorområde

psykiska sjukdomar och beteendestörningar

Riktlinjeområde

depression och ångestsyndrom

Mått

Andel personer som är återinskrivna i den psykiatriska slutenvården 14 respektive 28 dagar med diagnosen depression eller ångestsyndrom.
Enhet: Procent.

Syfte

Återinskrivning i sluten vård avser att belysa uppföljningen och det fortsatta omhändertagandet efter patienternas utskrivning. Återinskrivningar kan belysa kvaliteten i psykiatrisk öppenvård samt samspelet mellan öppen- och slutenvården. Indikatorn är intressant såväl ur ett professionsperspektiv som ur ett styrnings- och ledningsperspektiv.

Önskvärt värde

lågt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Patientregistret vid Socialstyrelsen. Nationell datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. 

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se