Kontakta oss

Du kan kontakta oss på telefon, växel 075-247 30 00 eller mejla till registrator på socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

Har du tekniska frågor eller synpunkter om webbplatsen, mejla nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se.

Har du juridiska frågor kan du kontakta upplysningstjänsten.

Vill du anmäla felbehandling eller missförhållanden i vård och omsorg ska du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd?

Socialstyrelsens roll i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen är framför allt att stödja hälso- och sjukvården i deras arbete. Det gör vi bland annat genom det försäkringsmedicinska beslutsstödet.

Kontakta oss på forsakringsmedicinskt.beslutsstod@socialstyrelsen.se om du har

• förbättringsförslag för eller frågor om arbetet med det försäkringsmedicinska beslutstödet.

• frågor om innehållet i det försäkringsmedicinska beslutstödet.

• frågor om begreppet allvarlig sjukdom eller skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang

Socialstyrelsen kan inte svara på frågor som rör socialförsäkringsförmånerna, till exempel sjukpenning, eftersom det är andra myndigheters ansvarsområde.

Om du har frågor om villkoren för socialförsäkringsförmånerna eller om ett beslut som du har fått från Försäkringskassan rekommenderar vi dig att vända dig till Försäkringskassan. Mer information finns på Försäkringskassans webbplats www.forsakringskassan.se

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om nationella riktlinjer och indikatorer? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Kontakta oss på forsakringsmedicinskt.beslutsstod@socialstyrelsen.se