Nationella riktlinjer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på.

Webbplatsen stängs ner våren 2024

Den här webbplatsen kommer att stängas ned under våren 2024. Nationella riktlinjer når du på socialstyrelsen.se. 
 
Har du synpunkter på nedstängningen av webbplatsen, eller annan input som rör hur Nationella riktlinjer och indikatorbeskrivningar bör tillgängliggöras digitalt, mejla nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se och ange ”ROI” i ämnesraden.
 

Nationella riktlinjer på socialstyrelsen.se

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om rekommendationer? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se