Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2013-01-01

Bakgrundsinformation för denna riktlinje

Filter

Filterkategori för Prioritet

Fler filter

Rekommendationer

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om rekommendationer? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se