Misstänkt stroke eller TIA – Information till allmänheten om akuta strokesymtom i syfte att öka förutsättningarna för tidig behandling

Hälso- och sjukvården bör erbjuda information till allmänheten om akuta strokesymtom i syfte att öka förutsättningarna för tidig behandling för personer med misstänkt stroke eller TIA.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Åtgärden ökar förutsättningarna för en tidigare upptäckt av stroke- och TIA-symtom och en minskad tid mellan insjuknande och ankomst till sjukhus för behandling. Det vetenskapliga underlaget för åtgärden är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Indikatorer

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se