Nationella riktlinjer för vård vid stroke

Nu är de nationella riktlinjerna för vård vid stroke är publicerade i en remissversion. Riktlinjerna kommer att vara ett stöd för dem som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas inom vård av personer med stroke.

Ladda ner eller beställ rapporten Nationella riktlinjer för vård vid stroke – Stöd för styrning och ledning – Remissversion på Socialstyrelsen.se. Rapporten fokuserar på de rekommendationer i riktlinjerna som bedöms vara särskilt viktiga ur ett styr- och ledningsperspektiv.

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2017-05-22

Remissversion publicerad: 2017-05-22
Öppen för synpunkter till 2017-09-20

Bakgrundsinformation för denna riktlinje

Filter

Filterkategori för Prioritet

Fler filter

Rekommendationer

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om rekommendationer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se