Depression efter stroke – Antidepressiv läkemedelsbehandling

Vid tillståndet eller populationen Depression efter stroke har åtgärden Antidepressiv läkemedelsbehandling prioritet 3

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Åtgärden har en medelstor positiv effekt på depression efter stroke.
Kommentar: Behandlingen kan öka förutsättningarna att tillgodogöra sig annan behandling.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se