Nationella riktlinjer för vård vid stroke

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2020-01-15

Bakgrundsinformation för denna riktlinje

Filter

Filterkategori för Prioritet

Fler filter

Rekommendationer

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om rekommendationer? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se