Stark misstanke om utbredd endometrios, smärta – Datortomografi och datorenterografi (DT)

Hälso- och sjukvården kan i undantagsfall erbjuda undersökning med DT-enterografi till personer med smärta vid stark misstanke om utbredd endometrios.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Åtgärden har ingen plats i rutinmässig diagnostik av endometrios. Dessutom innebär åtgärden strålningsexponering.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

DT-enterografiundersökning

Socialstyrelsen bedömer att rekommendationen om undersökning med DT-enterografi kommer att påverka hälso- och sjukvårdens organisation i liten mån. Det är svårt att bedöma hur ofta undersökningen används vid endometriosdiagnostik i dag.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se