Stark misstanke om djupt infiltrerande endometrios i lilla bäckenet, smärta – Kvalificerat vaginalt ultraljud

Hälso- och sjukvården bör erbjuda kvalificerat vaginalt ultraljud för personer med smärta vid stark misstanke om djupt infiltrerande endometrios i lilla bäckenet.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Åtgärden kan leda till upptäckt och kartläggning av djupt infiltrerande endometrios i lilla bäckenet. Åtgärden ger underlag för framtida handläggning, underlättar uppföljning av insatt behandling och har inga biverkningar.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

Vaginalt ultraljud

Socialstyrelsen bedömer att rekommendationen om kvalificerat vaginalt ultraljud kommer att påverka hälso- och sjukvårdens resursfördelning och organisation, eftersom det kommer att behövas utbildningsinsatser.

De flesta gynekologer är vana vid att använda ultraljud, men för större träffsäkerhet krävs särskild utbildning. Om varje endometriosteam behöver två kvalificerade personer med erfarenhet av endometrios, kommer cirka 70 gynekologer att behöva vidareutbildning för att möta rekommendationen. Det blir en kostnad för hälso- och sjukvården på kort sikt.

Som räkneexempel ger Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG) en påbyggnadskurs i gynekologiskt ultraljud. Kursen omfattar fem dagar och kostar 12 500 kronor per deltagare. Det innebär en total kostnad på 875 000 kronor på nationell nivå.

De flesta sjukvårdsregioner konstaterar i sina remissvar att regionen behöver utbilda personal för kvalificerat vaginalt ultraljud.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se