Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

Här kan du söka efter rekommendationer och indikatorer som ingår i nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demens.

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2017-12-13

Slutversion publicerad: 2017-12-13

Bakgrundsinformation för denna riktlinje

Filter

Filterkategori för Prioritet

Fler filter

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om rekommendationer? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se