Misstänkt Lewykroppsdemens – Mätning av dopamintransportsystemet i hjärnan med SPECT, som en del i den utvidgade demensutredningen

Hälso- och sjukvården bör erbjuda mätning av dopamintransportsystemet i hjärnan med SPECT, som en del i den utvidgade demensutredningen, till personer med misstänkt Lewykroppsdemens.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har måttlig svårighetsgrad. Enligt beprövad erfarenhet ökar åtgärden möjligheten att ställa korrekt diagnos vid misstänkt Lewykroppsdemens, som är ett svårdiagnostiserat tillstånd.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se