Misstänkt demenssjukdom – Analys av biomarkörer (beta-amyloid (Aβ42), totalt-tau (t-tau), fosforylerat tau (p-tau) och kvoten mellan Aβ42 och p-tau) i cerebrospinalvätska som en del i den utvidgade demensutredningen

Hälso- och sjukvården kan erbjuda analys av biomarkörer (beta-amyloid (Aβ42), totalt-tau (t-tau), fosforylerat tau (p-tau) och kvoten mellan Aβ42 och p-tau) i cerebrospinalvätska som en del i den utvidgade demensutredningen till personer med misstänkt demenssjukdom.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Enligt beprövad erfarenhet ökar åtgärden möjligheten att ställa korrekt diagnos vid Alzheimers sjukdom.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se