Demenssjukdom, uttalad ångest och orostillstånd – Oxazepam

Hälso- och sjukvården kan erbjuda läkemedelsbehandling med oxazepam till personer med demenssjukdom med uttalad ångest och orostillstånd.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har mycket stor svårighetsgrad. Beprövad erfarenhet talar för positiv effekt i vissa situationer samtidigt som det finns risk för negativa konsekvenser.
Kommentar: Så kort behandlingsperiod som möjligt bör eftersträvas.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se