Demenssjukdom, beteendemässiga och psykiska symtom och sömnstörningar – Tyngdtäcke

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan erbjuda tyngdtäcke till personer med demenssjukdom, beteendemässiga och psykiska symtom och sömnstörningar.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Enligt beprövad erfarenhet har åtgärden en positiv effekt hos vissa individer och är därför en alternativ åtgärd bland flera för personer med demenssjukdom.

Kommentar: Åtgärden innebär individuell förskrivning av hjälpmedel.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se