Anhörig till person med demenssjukdom – Relationsbaserat stödprogram tillsammans med personen med demenssjukdom

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan erbjuda ett relationsbaserat stödprogram tillsammans med personen med demenssjukdom till anhöriga till personer med demenssjukdom.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Beprövad erfarenhet ger stöd för effekt av åtgärden.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se