Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

De nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom är nu publicerade. Riktlinjerna kommer att vara ett stöd för dem som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas inom vård och omsorg av personer med demenssjukdom.

Ladda ner eller beställ rapporten Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom – Stöd för styrning och ledning på Socialstyrelsen.se. Rapporten fokuserar på de rekommendationer i riktlinjerna som bedöms vara särskilt viktiga ur ett styr- och ledningsperspektiv.

Uppföljning av riktlinjerna
För att följa upp hur de nationella riktlinjerna används och för att följa utvecklingen och förbättringen av kvaliteten i vården och omsorgen har vi tagit fram målnivåer och utvärderingar.

Utvärderingarna fungerar som ett stöd för prioriteringar och beslut samt ger vägledning om vilka områden inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten som behöver förbättras. 

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2017-12-13

Slutversion publicerad: 2017-12-13

Bakgrundsinformation för denna riktlinje

Filter

Filterkategori för Prioritet

Fler filter

Rekommendationer

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om rekommendationer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se