Vuxna som ska genomgå en operation (i munnen) och som har ett riskbruk av alkohol – Rådgivande samtal

Vid tillståndet eller populationen Vuxna som ska genomgå en operation (i munnen) och som har ett riskbruk av alkohol har åtgärden Rådgivande samtal prioritet 3

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Åtgärden har en liten effekt på veckokonsumtionen av alkohol, och bedöms vara kostnadseffektiv.

Kommentar: Denna rekommendation kommer från Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor (2018) och åtgärdens effekt är bedömd utifrån det vetenskapliga underlaget för vuxna generellt. I riktlinjerna för ohälsosamma levnadsvanor styrs inte åtgärdernas rangordning lika tydligt av hälsotillståndets svårighetsgrad som i de nationella riktlinjerna för tandvård. Med operation avses i detta sammanhang ett planerat kirurgiskt ingrepp som oftast kräver steril uppdukning.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se