Svår tandvårdsrädsla, vuxna och barn ≥6 år – Kognitiv beteendeterapi (KBT) med exponering

Vid tillståndet eller populationen Svår tandvårdsrädsla, vuxna och barn ≥6 år har åtgärden Kognitiv beteendeterapi (KBT) med exponering prioritet 3

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad, och 3 är då högsta möjliga rangordning. Åtgärden har möjligen bättre effekt än sedvanlig behandling på tandvårdsrädsla och acceptans av tandvårdsbehandling. Kostnaden bedöms vara måttlig per vunnen effekt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se