Saxbett, vuxna – Behandling med ortodontisk apparatur

Vid tillståndet eller populationen Saxbett har åtgärden Behandling med ortodontisk apparatur prioritet 5

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor påverkan på oral hälsa vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Behandling med ortodontisk apparatur har en måttlig lyckandefrekvens och därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Det finns en begränsad erfarenhet av behandling. Kostnaden per vunnen effekt bedöms som hög. Effekten har bedömts med konsensusförfarande eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se