Risk för kronkaries, vuxna – Tandtråd eller tandsticka med fluorid dagligen

Vid tillståndet eller populationen Risk för kronkaries har åtgärden Tandtråd eller tandsticka med fluorid dagligen prioritet 10

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet innebär att en person har behov av intervention för att bevara oral hälsa och/eller förebygga sjukdom. Siffran 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet.
Fluoridinnehållande tandtråd eller tandsticka ger ingen till låg kariesförebyggande tilläggseffekt till daglig tandborstning med fluoridtandkräm och har därmed mycket liten möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Dessutom har Socialstyrelsen bedömt att kostnaden per vunnen effekt är hög. Den fluoridinnehållande tandtrådens eller tandstickans tilläggseffekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se